miércoles, 8 de junio de 2011

El Gabinet d'Història Natural de l'Institut Francesc Ribalta de Castelló

El Grup Geoda y el Instituto Francesc Ribalta de Castellón han publicado "El Gabinet d'Història Natural de l'Institut F. Ribalta de Castelló"


Tal y como se recoge en la introducción:
El present treball consta de dues parts. La primera és un resum dels origens i evolució del Gabinet de Ciències Naturals de l'Institut d'Ensenyament Secundari de Castelló, actualment anomenat IES Francesc Ribalta.
La segona part la constitueix un DVD amb les fotografies de tot el material que està exposat, per a que puga aprofitar de museu virtual, tant al món de la docència com al quue tinga curiositat per veure els materials didàctics, que des de la segona meitat del segle XIX ha anat conformant l'estat actual del Gabinet.
Felicitar y agradecer al equipo de personas que ha elaborado y pone a nuestra disposición este recurso, así como a las instituciones que han apoyado el proyecto.

En la biblioteca del CEFIRE de Castellón  quedarán dos ejemplares a disposición del profesorado.

En el biblioteca del CEFIRE disponemos de algunos ejemplares, cedidos por los autores, para aquellos centros que lo soliciten y pasen a recogerlo.

No hay comentarios: